Fizykoterapia

Nazwa zabiegu Cena Cena z kartą pacjenta
Fala uderzeniowa radialna - 50 zł
Jonofereza, Galwanizacja - 8 zł
Elektrostymulacja - 8 zł
Tonoliza - 8 zł
Prądy diadynamiczne - 8 zł
Prądy interferencyjne - 8 zł
Prądy TENS - 8 zł
Prądy TRAEBERTA - 8 zł
Prądy KOTSA - 8 zł
Ultradźwięki miejscowe / ultrafonofreza - 8 zł
TECAR - 25 zł
Impulsowe pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości - 8 zł
Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa - 8 zł
Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości - 8 zł
Naświetlanie promieniami IR, UV, SOLUX - miejscowe - 8 zł
Laseroterapia - skaner - 8 zł
Laseroterapia punktowa - 9 zł