NFZ - Oddział Rehabilitacyjny Dzienny

Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach Oddziału Dziennej Rehabilitacji kierowane są do pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Lekarz oddziału dziennego ustala indywidualny program rehabilitacji.

Rehabilitacja w Oddziale Dziennym to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadku schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych.

Czas trwania rehabilitacji: od 3 do 6 tygodni, przez 5 dni w tygodniu.
Do rehabilitacji w warunkach Oddziału Dziennego skierowania wystawiać mogą lekarze poradni:
- rehabilitacyjnej
- urazowo - ortopedycznej
- neurologicznej
- reumatologicznej

W celu zakwalifikowania na Oddział Dzienny pacjent składa w Punkcie Przyjęć skierowanie do szpitala na rehabilitację w oddziale dziennym i posiadaną dokumentacją medyczną, wypełnioną ankietą dla pacjenta, a następnie zostaje poinformowany o terminie przybycia na badanie i osobistą kwalifikację przez lekarza.