Fizykoterapia

Jest jedną z metod fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi czynnikami fizykalnymi - zarówno naturalnymi, jak i wytworzonymi sztucznie, dzięki którym w tkankach zostaje pobudzony proces biologiczny. W fizykoterapii wykorzystuje się: prąd, pole magnetyczne, ultradźwięki, bodźce termiczne (ciepło, zimno), światło (laser, sollux) oraz wodę. Fizykoterapia może być stosowana jako leczenie uzupełniające lub jako podstawowa forma leczenia.

- Ultradźwięki
- Fonoforeza
Elektroterapia:
- Prąd galwaniczny
- Jonoforeza
- Prądy diadynamiczne
- Prądy interferencyjne
- Elektrostymulacja
- Tens
- Prądy Kotza
- Terapuls
- Diatermia krótkofalowa
- Fala uderzeniowa
- Magnetoterapia
- Laseroterapia
- Krioterapia miejscowa
- Światłolecznictwo